DIN TRAPPA

Trappans basmodeller


Trappan och har blivit en alltmer viktig komponent i ett rum, inte längre bara en transportsträcka. Den är en vacker möbel, en skulptur, som utgör en funktion. Dess karaktär kan skapa en kontrast, en nivå, 
bidra till ökat ljusinsläpp eller rentav bara smälta in i omgivningen. Detta gör den speciell.

Inför beställning av en trappa bör man fundera på några grundläggande aspekter:

- Utrymme och trapphöjd

- Trappans planmått. En enkel skiss som visar väggar och dörrars förhållande till den planerade trappan är till stor hjälp. Planmåtten anges i mm liksom även trapphöjden från färdigt golv till golv

- Träslag, ytbehandling och eventuell beläggning på planstegen

- Slutligen avgörs vilken typ av trappa och plansteg som önskas samt hur  räcken, spaljéer och andra detaljer ska ta form

Trapporna tillverkas som standard utefter 6 grundtyper:
Rak enloppstrappa, Rak tvåloppstrappa med vilplan, Vinklad tvåloppstrappa med vilplan, Vinklad enloppstrappa, S-formad enloppstrappa och U-formad enloppstrappa.